PSSE Oświęcim serwis informacyjny
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
Status prawny
Przedmiot Działalności
Podstawy Prawne Działalności
Statut
Regulamin Organizacyjny
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
Ogłoszenia i przetargi
Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • OGłOSZENIA I PRZETARGI

    Ogłosznie o wynajem pomieszczenia

  Pniżej udostępniamy linki do ogłoszenia oraz umowy na wynajem pomieszczenia.

   

  http://oswiecim.psse.alte.pl/datadir/doc/bip_1408355458.doc

  http://oswiecim.psse.alte.pl/datadir/doc/bip_1408355768.doc


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie
  2. Umowa
    udostępnił Marcin Łubik dnia 2014-08-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego.

    udostępnił Marcin Łubik dnia 2014-08-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego

  Poniżej ogłosznie o zamiarze sprzedaży zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego

   

   

   

   

    udostępnił Marcin Łubik dnia 2014-07-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego

    udostępnił Marcin Łubik dnia 2014-07-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wyborze oferty
  Oświęcim, 4.05.2009r.

  PSE.OEiA-281-1/09

  Informacja o wyborze oferty
  W przeprowadzonym rozpoznaniu cenowym na dostawę komory laminarnej

  do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oświęcimiu wybrano

  ofertę Firmy Alchem Grupa Spółka z o.o. Oddział Śląsk 43-300 Bielsko-Biała ul.J.Kasprowicza 9/2.

  Cena brutto 28.243,00 zł.    udostępnił SANEPID Oświęcim dnia 2009-05-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Komunikat wyborze kandydata na stanowisko kasjer
  K O M U N I K A T


  o wyborze kandydata na stanowisko kasjer
  w Oddziale Ekonomicznym i Administracyjnym
  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oświęcimiu  Komisja rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2008r. po wysłuchaniu

  i przeanalizowaniu wypowiedzi wszystkich kandydatów dopuszczonych do II etapu,

  biorąc pod uwagę :

  1/ wiedzę merytoryczną
  2/ motywację do podjęcia zatrudnienia na proponowanym stanowisku


  postanowiła zatrudnić P. Bożena Graca.

    udostępnił Andrzej Stasiuk dnia 2008-12-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja z posiedzenia komisji - stanowisko kasjer
  I n f o r m a c j a

  z posiedzenia Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko kasjer w Oddziale Ekonomicznym i Administracyjnym w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oświęcimiu do oferty zatrudnienia nr 3  Na konkursu zostały złożone 2 oferty.


  Do drugiego etapu postępowania rekrutacynego - rozmowy kwalifikacyjnej

  Komisja zakwalifikowała:

  1. Magdalena Bielenin
  2. Bożena Graca


  Drugi etap postępowania kwalifikacyjnego odbędzie sie w dniu 8 grudnia 2008 r.

  w godz. 11.00 – 11.30.

    udostępnił SANEPID Oświęcim dnia 2008-12-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    K O M U N I K A T o wyborze kandydata na stanowisko księgowy
   

  K O M U N I K A T


  o wyborze kandydata na stanowisko księgowy

  w Oddziale Ekonomicnzym i Administarcyjnym

  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oświęcimiu
  Komisja rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu 17 listopada 2008r. po wysłuchaniu

  i przeanalizowaniu wypowiedzi wszystkich kandydatów dopuszczonych do II etapu,

  nie wyłoniła kandydata.

    udostępnił SANEPID dnia 2008-11-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    K O M U N I K A T o wyborze kandydata na stanowisko młodszy asystent
   

  K O M U N I K A T  o wyborze kandydata na stanowisko młodszy asystent

  w Sekcji Nadzoru Epidemiologii

  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oświęcimiu
  Komisja rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu 17 listopada 2008r. po wysłuchaniu

  i przeanalizowaniu wypowiedzi wszystkich kandydatów dopuszczonych do II etapu,


  biorąc pod uwagę :


  1/ wiedzę merytoryczną

  2/ motywację do podjęcia zatrudnienia na proponowanym stanowisku  postanowiła zatrudnić Panią Anetę Bies.

    udostępnił SANEPID dnia 2008-11-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Oświęcimiu poszukuje kandydatów na stanowisko: kasjer

  Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Oświęcimiu poszukuje kandydatów na stanowisko: kasjer

   

  POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

  W OŚWIĘCIMIU

   

  Poszukuje kandydata na stanowisko: kasjer

  Wymiar etatu: 1

   

  Miejsce wykonywania pracy: Oświęcim

   

  Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

  • obsługę kasy
  • wystawianie faktur VAT
  • inne bieżące prace zlecone przez przełożonego (w tym m.in. windykacja należności)

   

  Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie: min. średnie
  • doświadczenie na podobnym stanowisku min. 3 lata
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz brak karalności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej

   

  Wymagania dodatkowe:

  • dobra znajomość obsługi komputera
  • umiejętność pracy w zespole
  • wysoka kultura osobista
  • komunikatywność
  • sumienność i dokładność w wykonywaniu obowiązków

   

  Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań formalnych:

  • życiorys i list motywacyjny
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  • oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione oraz przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

   

              Dokumenty należy przesłać do: 2 grudnia 2008 r. na adres:
  Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Oświęcimiu ,
  ul. Więźniów Oświęcimia 10 z dopiskiem „księgowy” na kopercie.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej,
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 033/ 843 – 09 – 28 wewn. 32
    udostępnił SANEPID dnia 2008-11-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja - stanowisko księgowy w Oddziale Ekonomicznym i Administracyjnym
   

  I n f o r m a c j a


  z posiedzenia Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego

  na stanowisko księgowy w Oddziale Ekonomicznym i Administracyjnym

  w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oświęcimiu

  do oferty zatrudnienia nr 1

   

  Na konkursu zostały złożone 4 oferty.

  Do drugiego etapu postępowania rekrutacynego - rozmowy kwalifikacyjnej

  Komisja zakwalifikowała:

  1. Jadwiga Wanat


  2. Izabela Jaskuła

  Pozostałe dwie oferty odrzucono z uwagi na nie spełnienie wymagań formalnych.  Drugi etap postępowania kwalifikacyjnego odbędzie sie w dniu


  17 listopada 2008 r. w godz. 8.00 – 8.45.

    udostępnił SANEPID dnia 2008-11-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja - młodszy asystenet w Sekcji Nadzoru Epidemiologii
   

  I n f o r m a c j a

  z posiedzenia Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko młodszy asystent w Sekcji Nadzoru Epidemiologii

  w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oświęcimiu - oferta nr 2.

  Na konkurs zostały złożone 2 oferty.

  Do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego - rozmowy kwalifikacyjnej

  Komisja zakwalifikowała:


  1. Magdalena Żak

  2. Aneta Bies

  Drugi etap postępowania kwalifikacyjnego odbędzie sie w dniu

  17 listopada 2008 r. w godz. 9.30 – 10.30.

    udostępnił SANEPID dnia 2008-11-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W OŚWIĘCIMIU poszukuje kandydatów na stanowisko: młodszy asystent w Sekcji Nadzoru Epidemiologii
  POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W OŚWIĘCIMIU
  poszukuje kandydatów na stanowisko:
  młodszy asystent w Sekcji Nadzoru Epidemiologii
  *****
  POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
  W OŚWIĘCIMIU

  poszukuje kandydatów na stanowisko: młodszy asystent w Sekcji Nadzoru Epidemiologii
  Liczba lub wymiar etatu: 1

  Miejsce wykonywania pracy: Oświęcim
  Wykształcenie: wyższe medyczne lub inne wyższe mające zastosowanie w
  wykonywaniu zadań
  Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  Wymagania niezbędne:
 • znajomość przepisów prawnych dot. Państwowej Inspekcji Sanitarnej jako organ nadzoru nad placówkami służby zdrowia,
 • znajomość przepisów prawnych dot. zakażeń szpitalnych i kontroli zakładów opieki zdrowotnej,
 • znajomość podstawowych zasad dot. dezynfekcji i sterylizacji,
 • znajomość podstawowych zasad dot. dezynsekcji i deratyzacji.

  Wymagania dodatkowe:
 • znajomość systemu operacyjnego Windows XP
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • sumienność i dokładność w wykonywaniu obowiązków,
 • dyspozycyjność,
 • doświadczenie w pracy w Inspekcji Sanitarnej.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań formalnych:
 • życiorys i list motywacyjny,
 • kopia dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopia dokumentów potwierdzających ewentualny staż pracy.


  Dokumenty należy przesłać do: 5 listopada 2008 r. na adres:
  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oświęcimiu ,
  ul. Więźniów Oświęcimia 10 z dopiskiem „Epidemiologia” na kopercie.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej,
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 033/ 843 – 09 – 28 wewn. 32
 •   udostępnił Andzej Stasiuk dnia 2008-10-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W OŚWIĘCIMIU poszukuje kandydatów na stanowisko: księgowy

  POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W OŚWIĘCIMIU


  poszukuje kandydatów na stanowisko: księgowy
  Liczba lub wymiar etatu: 1

  Miejsce wykonywania pracy: Oświęcim
  Wykształcenie: wyższe ekonomiczne

  Wymagania niezbędne:
 • znajomość ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych
 • znajomość zagadnień związanych z budżetowaniem,
 • doświadczenie pracy w księgowości
  Wymagania dodatkowe:
 • znajomość systemów operacyjnych Windows Vista, XP, 2000,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wysoka kultura osobista,
 • komunikatywność,
 • sumienność i dokładność w wykonywaniu obowiązków,
  Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań formalnych:
 • życiorys i list motywacyjny,
 • kopia dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopia dokumentów potwierdzających ewentualny staż pracy.

  Dokumenty należy przesłać do: 31 października 2008 r. na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Oświęcimiu , ul. Więźniów Oświęcimia 10 z dopiskiem „księgowy” na kopercie. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej, Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 033/ 843 – 09 – 28 wewn. 32
 •   udostępnił SANEPID Oświęcim dnia 2008-10-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 gĂłra